לח"י, ההתקפה על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה - חוברת, כתבות בעתונות (מהשנים 1976-1962)

17.06.1946 - 17.06.1946

סימול התיק : כ 5 - 4/ 5

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

ולא חזרנו לבסיס, פרשת התקפה אחת - חוברת בנושא ההתקפה על בתי
המלאכה של הרכבת בחיפה, תפיסת המבצעים, הישיבה בכלא עכו, המשפט,
גזר דין מוות והחנינה.
כתבות בעתונות בנושא ההכנות להתקפה, ביצועה, תפיסת המבצעים,
משפטם וישיבתם בכלא.