לח"י, חוברות באנגלית

16.09.1940 - 30.09.1948

סימול התיק : כ 5 - 3/ 3

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

סקירה על עקרונות, עמדות, מטרות ופעולות לח"י.
כתבה על האדם המבוקש ביותר בארץ ישראל, נתן פרידמן-ילין.
תזכיר לחברי האסיפה הכללית של האו"ם הקורא לפינוי בריטי מיידי
מא"י והקמת מדינה חופשית ועצמאית.
תדפיס קטעים מעתון החזית בנושא פתיחת המאבק בבריטים בא"י וביקורת
על הנהגת הישוב. חוברת הסברה לגבי הקמת לח"י, מטרותיו ופעולותיו.
אוסף תדפיסי מאמרים מעתון החזית בנושא הקמת - LEST WE FORGET
הפלמ"ח, עינוי אסירים ע"י הבריטים, הגירוש לאפריקה, פרשת הרצח
ברחוב דיזנגוף 30.
אוסף תדפיסי מאמרים מעתון במחתרת בציון בנושא - THIS IS THE WAY
המאבק באויבים מפנים ומחוץ, ביקורת על הנהגת הישוב, מאבק מעמדות
ומאבק לאומי.
קטעים מהתזכיר שהוגש ע"י לח"י לועדת אונסקו"פ (ראה תיק כ-7/1/5).