לח"י, חזית הנוער - עלון, מס' ג'-ז'

22.03.1947 - 04.09.1948

סימול התיק : כ 5 - 2/ 9

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הצהרות עולי הגרדום אליהו חכים ואליהו בית צורי
בפני בית הדין בקהיר. קריאה לנוער להצטרף למלחמת השחרור. פעולות
לח"י נגד הבריטים. תולדות לח"י.