לח"י, המעש - ביולטין בצורת מודעות

21.02.1947 - 14.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 2/ 8

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הזדהות עם גולי אפריקה, קריאה לא לשלם מיסים
לשלטון הבריטי, ביקורת על מוסדות הישוב, קריאה להילחם בבריטים,
תגובה על קריאת ההגנה לפורשים להתפרק ולהתגייס לשרות העם, עולי
הגרדום, הטלת מצב צבאי, ביקורת על ההגנה, בגידת ארה"ב וקריאה
לפנות לתמיכת ברה"מ באו"ם, קריאה להחזיר את החוקיות לתנועת לח"י,
פרשת ברנדוט.
עלון הסברה שחולק לצירי הקונגרס הציוני הכ"ב בבאזל.