זאב ז'בוטינסקי 1923-1914 - מתחילת המאבק למען גדודים עבריים עד לפרישה מההסתדרות הציונית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 74

שם המחבר: ילין דינה
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השקפתו המדינית של זאב ז'בוטינסקי בשנים 1923-1914: המאבק להקמת
גדודים עבריים, גישתו הציונית והשפעתה על תוכניותיו לארגון הישוב
ויחסו לנושאי כלכלה, חינוך ותרבות.
יחס ז'בוטינסקי לבעיה הערבית. גישתו החברתית ויחסו לתנועת
הפועלים.