זאב ז'בוטינסקי - השקפת עולמו הפוליטית בראי משנתו החברתית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 73

שם המחבר: פדרמן אהוד
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

המוניזם, יחסו של זאב ז'בוטינסקי לסוציאליזם ולפאשיזם, משנתו
החברתית והשפעתם על גישתו הפוליטית.