מי היה זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 72

שם המחבר: סרוסי אתי
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

סקירת כמה מרעיונותיו של זאב ז'בוטינסקי כפי שהם מתבטאים במאמריו
ניתוח תוכני וסגנוני של מכתבים, סיפורים ומחזות שכתב ונסיון
להעריך את אישיותו על סמך כתביו.
התפישה הלאומית של ז'בוטינסקי. יחסו לערבים ולשאלת עבר הירדן.
מאבקו למען הקמת גדודים עבריים. פיזור הנהלת הצה"ר ב-1933. אופיה
הצבאי של בית"ר. הגישה הכלכלית חברתית של ז'בוטינסקי. יחסו לדת
היהודית, לאנטישמיות ולהתבוללות. תפישתו לגבי הציונות והפעילות
הציונית.