גיבוש האופוזיציה הרביזיוניסטית בציונות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 71

שם המחבר: שוורץ דוד
שנה לועזית: 1980
שם המוסד : הוגש לתחרות הפרסים על שם רחל ולאו בלה, תשמ"א.
סוג עבודת המחקר: עבודת תלמיד

תוכן

יחסיו של זאב ז'בוטינסקי עם זרמים אקטיביסטיים בציונות בעת היותו
חבר ההנהלה הציונית, מאבקו להקמת גדודים עבריים, פרישתו מההנהלה
הציונית, יסוד הצה"ר.
האידאולוגיה של הצה"ר: קיר הברזל והיחס לבעיה הערבית, רעיון
בית"ר, עקרונות הרביזיוניזם כפי שנקבעו בועידות העולמיות הראשונה
השניה והשלישית של הצה"ר.
יחסי ז'בוטינסקי עם חיים ויצמן ותנועת הפועלים. רעיון האבקואציה.