לח"י, תזכירים

01.06.1947 - 01.07.1947

סימול התיק : כ 5 - 1/ 7

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

למען הצדק, למען החרות, למען השלום - דבר לח"י אל הועדה המיוחדת
של האו"ם לעניני ארץ ישראל, אונסקו"פ, בנושא: הקשר בין עם ישראל
לא"י, מקורות השלטון הבריטי ומדיניותו בא"י, פעולות אצ"ל ולח"י
נגד הבריטים ותגובת השלטונות, תנועת המרי, ביקורת על מדיניות
מוסדות הישוב, פעילות ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית, גירוש
המעפילים, המדיניות הכלכלית הבריטית בא"י, דרישה לפינוי הבריטים
מא"י, דרישה להקמת מדינה עצמאית ושלילת פתרונות אחרים, תפקיד
האו"ם.
תזכיר שנשלח ע"י אסירי לח"י בבית הסוהר המרכזי בירושלים אל ועדת
אונסקו"פ בנושא בעיית א"י והצעות לפתרונה, המדיניות הבריטית כלפי
אסירים עבריים, היחסים עם הערבים בבית הסוהר, תנאי המאסר ודרישות
האסירים.