ההסתדרות הציונית והעליה הבלתי ליגלית לארץ ישראל מראשית הכיבוש הבריטי ועד פרוץ מלחמת העולם השניה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 70

שם המחבר: אבנרי יצחק
שנה לועזית: 1979
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

כרך א' - המדיניות של ההנהגה הישובית והציונית ושל החוגים
והארגונים שקיבלו את מרותה כלפי העליה הבלתי ליגלית, בתקופה שבין
שתי מלחמות העולם. תמצית באנגלית.
כרך ב' - נספחים: נתונים סטטיסטיים על העולים, מכסות הרשיונות
ואוניות המעפילים של התנועות החלוציות.
רשימת קיצורים, הערות ורשימת מקורות.