אוסף אצ"ל, ספר תולדות ההגנה, כרך ג', פרקים ד', כ"ד, כ"ו

01.01.1968 - 31.12.1968

סימול התיק : כ 4 - 37/ 9

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרק רביעי - הארגון הצבאי הלאומי בקיץ תרצ"ט.
פרק עשרים וארבעה - האצ"ל: תקופת שיתוף הפעולה עם הבריטים.
פרק עשרים וששה - המרד והסזון.
(לא נמסר לסריקה)