תנועת החרות - מארגון מחתרת למפלגה פוליטית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 61

שם המחבר: ברגמן דובי
שנה לועזית: 1978
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

שלבי המעבר של האצ"ל מארגון מחתרת למפלגה פוליטית. המעבר הצבאי:
המשא ומתן עם ההגנה, הועד הלאומי והממשלה הזמנית על פרוק האצ"ל,
פעילות האצ"ל לאחר הכרזת המדינה. המעבר הארגוני-פוליטי: ההחלטה
וההכרזה על הקמת תנועת החרות, הארגון והמבנה הראשוניים של התנועה
יחסי התנועה עם הצה"ר, המועצה הארצית הראשונה והועידה הארצית
הראשונה של תנועת החרות, הבחירות לכנסת הראשונה. ההמשכיות בין
האצ"ל ותנועת החרות באידאולוגיה, במדיניות ובשיטות ההסברה.
נספחים: ההכרזה על הקמת תנועת החרות, מצע התנועה ועוד.