אוסף אצ"ל, תעודות הנוגעות לאצ"ל (כולל משנת 1979)

22.07.1946 - 30.04.1948

סימול התיק : כ 4 - 37/ 2

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

נאום הלורד ז'אנר בבית הלורדים ביום 22.5.1979, בו הוא מדבר על
ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין, ועל פרשת פיצוץ מלון המלך דוד.
מברק שגריר ארצות הברית בפריס, ג'פרסון קאפרי, אל שר החוץ ג'ורג'
מארשאל, ובו תוכן הכרזת מפקדת האצ"ל נגד הבלוקדה הבריטית על חופי
ארץ ישראל, שנמסרה לו ע"י פיטר ברגסון (מיום 30.4.1948).
(לא נמסר לסריקה)