אוסף אצ"ל, פירוק האצ"ל - הסדרים עם מוסדות המדינה והסוכנות היהודית (כולל מכתב משנת 1951)

19.12.1947 - 22.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 35/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -35_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

סעיפי ההסדר בין האצ"ל להגנה על שיתוף פעולה בהגנה מקומית.
הסכם בין האצ"ל להגנה לגבי רכישת נשק, איסוף כספים ותיאום בין
העמדות של הצדדים. טיוטת הצעת גרינבוים-שפירא על פירוק האצ"ל.
הוראות להסדר עם ההגנה לגבי תיאום פעולות, סמכויות ויחסים.
כרוז של האצ"ל הקורא להקמת מדינה וממשלה עברית. מכתב אבא הלל
סילבר אל ד"ר י. ליפשיץ בנושא הסכם תיאום הפעולות הצבאיות בין
האצ"ל להגנה. מכתב ישראל גלילי אל יחזקאל (מנחם בגין) בענין
גיוס ושיתוף פעולה בין חיילי האצ"ל וההגנה. קטעים מפרוטוקול
ישיבת המחלקה האמריקאית של הנהלת הסוכנות היהודית בנושא שיתוף
הפעולה בין ההגנה לאצ"ל. מכתב דוד בן גוריון אל מפקד האצ"ל ביפו
המודיע כי הוא וחייליו עומדים לפקודתו של המושל הצבאי ביפו.
הודעה של האצ"ל על נכונות יחידותיו להצטרף לשורות הצבא האחיד
ולעמוד לרשות הפיקוד העליון. מכתב שלישו של דוד בן גוריון אל
מיפקדת האצ"ל בנושא שניים עשר העצורים המוחזקים ע"י הבריטים
בחיפה. טיוטת הסכם בחתימת מנחם בגין וישראל גלילי על גיוס חברי
האצ"ל לצה"ל, העברת הנשק שבידי האצ"ל לצה"ל והפסקת פעילות וקיום
האצ"ל כחטיבה צבאית במדינת ישראל ובתחום ממשלת ישראל.
טופס ההסדר בין מפקד צה"ל באזור כפר ויתקין ומפקד כוחות אצ"ל
באזור לגבי הפעילות סביב אלטלנה (פירוט ראה בתיק כ-2/20/4).
החלטה סודית של הממשלה הזמנית לגבי גיוס חיילי האצ"ל לצה"ל
והצבתם ביחידות השונות, הקמת נציגות זמנית של האצ"ל שתטפל
בהשתלבותו בצה"ל ותתפרק מיד אח"כ והפסקת העיסוק בפרשת אלטלנה
ושחרור האסורים והעצורים. מכתב ראש הממשלה דוד בן גוריון אל
יעקב מרידור בתשובה לפנייתו אל הרמטכ"ל בעניין אי קבלתם לשרות
קבע בצה"ל של חמישה חברי אצ"ל לשעבר (משנת 1951).
(צילומים - המקור בכספת מיכל 5).