בניה של מודל תאורטי של אידיאולוגיה פשיסטית פרה-שלטונית וישום המודל במקרה היסטורי קונקרטי - אב"א אחימאיר - א"י - 1934-1928

סימול עבודת המחקר : כ8 - 57

שם המחבר: שוסטר יהודה
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

ניתוח האידאולוגיה הפוליטית של אב"א אחימאיר, מנהיג המכסימליזם
הרביזיוניסטי בארץ-ישראל, בנסיון לבחון האם קימות בה התכונות
המאפינות של אידיאולוגיה פשיסטית כפי שנקבעו במודל התאורטי.