האיש והחומה - זאב ז'בוטינסקי בבעיה לאומית-ערבית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 56

שם המחבר: לוינגר יוסף
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הגורמים שתרמו לעיצוב האידאולוגיה הלאומית של זאב ז'בוטינסקי.
סקירת גישתו ופעילותו הציונית של ז'בוטינסקי תוך התמקדות
בהתפתחות יחסו לבעית הלאומיות הערבית. יחס ז'בוטינסקי לשאלת
ההגנה העצמית, קיר הברזל.