אוסף אצ"ל, דלק, המחלקה הערבית - ביולטינים של המשרד הערבי בירושלים, ARAB OPINION ו- ARAB OFFICE RELEASE

30.01.1948 - 03.02.1948

סימול התיק : כ 4 - 31/ 7/ 13

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -31_7_13.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: התעמולה היהודית, משטרת תל-אביב, הטיפול במכירת
הרכוש הגרמני בארץ ישראל, המחלוקות בין הרביזיוניסטים לבין
הסוכנות היהודית, האשמת כתבי העתונות הזרים בריגול, אזהרת ההגנה
לראשי מדינות ערב בדבר אחריותם לשלום היהודים במדינותיהם, כוונת
פאוזי קאוקג'י להעביר את מיפקדתו לא"י, התייחסות להצהרות ההגנה
על פעולות שביצעה ולטענה כי מדינות ערב מחוקקות חוקים אנטי
יהודיים.