אוסף אצ"ל, דלק - תחנת המשטרה מנשיה - פנקס כתבי האשמה לעבירות

10.04.1945 - 22.09.1946

סימול התיק : כ 4 - 31/ 2/ 13

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

תוכן

(לא נמסר לסריקה)