אוסף אצ"ל, דלק - ספרים וחוברות הדרכה של משרד המלחמה והמשטרה הבריטית

08.02.1939 - 31.12.1946

סימול התיק : כ 4 - 31/ 2/ 10

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

הוראות לאיסוף מידע, מודיעין ובטחון. חוברת הדרכה לשוטר.
חוברת הדרכה לאיסוף מודיעין צבאי. חוברת מידע של משרד המושבות
בנושא האצ"ל, לח"י וההגנה ופעולותיהם. חוברת בנושא שיטות
טרוריסטיות עם מוקשים ומטעני צד, תוך פירוט פעולות של האצ"ל,
לח"י ותנועת המרי.
(לא נמסר לסריקה)