הארגון הצבאי הלאומי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 55

שם המחבר: צינר עטרה
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תולדות האצ"ל והאידאולוגיה שלו. דרך הפעולה של הארגון בארץ ובחוץ
-לארץ. מבנה הארגון.