עונת הצייד.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 53

שם המחבר: פירסטנברג שמוליק
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: תסריט

תוכן

קווים ורעיונות לתסריט, לסרט תעודי על תקופת הסזון.