דמוקרטיה ואוטוקרטיה בתנועת החרות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 50

שם המחבר: בן-מאיר מנשה
שנה לועזית: 1973
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

נסיון להעריך את מידת הדמוקרטיה בתנועת החרות. בחינת דרך קבלת
ההחלטות והיחס לקבוצות אופוזיציה בתנועה כפי שהם מתבטאים בבחירת
הצירים והמוסדות לועידת החרות האחת-עשרה ודיוניה ובעימות בין
מנחם בגין ועזר ויצמן.