ניתוח חטיבה ארכיונית ב-8.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 54

שם המחבר: פרנק תמר
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון נציבות בית"ר בארץ-ישראל, מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח