ניתוח חטיבה ארכיונית פ-112.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 52

שם המחבר: פרנק תמר
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון יעקב כהן, מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח