ניתוח חטיבה ארכיונית ג-4.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 51

שם המחבר: קנופף הנרי
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון הצ"ח, הנשיאות לונדון. מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח