עמדת המנהיגות היהודית בא"י להצלת יהודי אירופה (1944-1942).

סימול עבודת המחקר : כ8 - 49

שם המחבר: וגמן-אשכולי חוה
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

בחינת יחסם של הנהלת הסוכנות היהודית, מוסדות הישוב ומסגרות
מפלגתיות בארץ-ישראל לשאלת הצלתם של יהודי אירופה תוך התמקדות
בעמדות תנועת הפועלים. השפעת שיקולים פוליטיים, כספיים, סיעתיים
ואידאולוגיים על הנכונות לפעול ועל דרכי הפעולה.