אריה בן-אליעזר - דיוקנו של מדינאי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 47

שם המחבר: מנע דוד
שנה לועזית: 1975
שם המוסד : המדרשה הלאומית על-שם אריה בן-אליעזר.
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

תולדות חייו ופעילותו של אריה בן-אליעזר בבית"ר, ברית-הבריונים,
משלחת האצ"ל לארצות-הברית, מחנות המעצר באפריקה ומטה האצ"ל בגולה
פעילותו ועמדותיו הפוליטיות כמדינאי.