השקפת ח"כ מנחם בגין בסכסוך ישראל-ערב.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 46

שם המחבר: בהר אלברט
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

יחסו של מנחם בגין לסכסוך הישראלי-ערבי כפי שהוא מתבטא במאמריו
במעריב בשנים 1975-1967. השקפותיו בנושא הזכות על ארץ-ישראל,
גבולותיה, ארצות ערב, ערביי ארץ-ישראל, הפלשתינאים ומעורבות
המעצמות בסכסוך. עקרונותיו בנוגע לפתרון הסכסוך וביקורתו על
תכניות וקוי פעולה אחרים.