ניתוח חטיבה ארכיונית כ-15.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 45

שם המחבר: קרק אורה
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון מחנות המעצר באפריקה (אריתריאה, סודן וקניה),
מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח