ניתוח חטיבה ארכיונית כ-18.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 44

שם המחבר: אורן כרמלה
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון מטה אצ"ל לגולה, פריס. מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח