ניתוח חטיבה ארכיונית ח-6.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 43

שם המחבר: גדרון (חילביץ) דפנה
שנה לועזית: 1976
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון הועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים, תל-אביב.
מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח