אוסף אצ"ל, מחנה המעצר צריפין (סאראפנד) - טיוטות של תזכירים אל השלטונות הבריטיים

01.09.1939 - 05.09.1939

סימול התיק : כ 4 - 30/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -30_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

טיוטות של תזכירים מאת יושבי מחנה צריפין אל:
מפקד הבולשת הבריטית בעקבות פרוץ מלחמת העולם השניה בבקשה לשחרר
את העצורים במחנה צריפין לשם התגייסות למאבק נגד גרמניה.
מפקד הכוחות הבריטיים בארץ ישראל המבהיר את יחס היהדות הלאומית
בא"י כלפי הבריטים ובקשה לשחררם כדי שיוכלו לסייע לבריטניה
במלחמה.
קטע עתון בנושא שליחת אסירים לצריפין.