תנועת החרות - מבנה ותהליכים פנימיים.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 42

שם המחבר: ליכטנשטין יורם
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

נתוח תהליכים מוסדיים ומבניים בתנועת החרות בתקופה שבין ועידתה
השמינית והאחת-עשר: התפתחות דרכה המדינית של תנועת החרות, המבנה
והפעילות המוסדית שלה. בחינת תהליך קבלת ההחלטות בתנועה תוך
סקירה של קונפליקטים פנימיים בתקופה ונתוח ארועים כמו ההצטרפות
לממשלת הלכוד הלאומי. מוקדי הכוח בתנועה והתבטאות המאבק ביניהם
בתהליך בחירת נציגי התנועה לכנסת. ניתוח דמותו של מנחם בגין
כמנהיג כאריזמטי והשפעת הדבר על התנועה.