פלוגות העבודה של תנועת בית"ר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 41

שם המחבר: גרבץ שלמה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

קבוצת מנורה, פלוגת כפר-סבא ופלוגת ראש-פינה כמיצגות זרמים שונים
בבית"ר, סקירה השוואתית של האידאולוגיה, המטרות והפעילות של כל
אחת מהן. יחסי פלוגות אלו עם הצה"ר, בית"ר ארץ-ישראל, הערבים,
האכרים, תנועת הפועלים בכלל והסתדרות העובדים בפרט.