Propaganda Techniques of the Bergson Group, 1939 - 1948

סימול עבודת המחקר : כ8 - 39

שם המחבר: Levine Charles Jacob
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : אוניברסיטת טקסאס באוסטין
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

רקע - הקמת הארגון ידידים אמריקנים למען ארץ-ישראל חופשית על-ידי
חברים בצה"ר ארצות-הברית, משלחת האצ"ל לארצות-הברית.
טכניקות התעמולה ודרך הארגון של הועדות השונות שהקימו אנשי
המשלחת (קבוצת ברגסון) בתקופת מלחמת העולם השניה: הועד למען צבא
עברי, ועד החרום להצלת העם היהודי באירופה, הועד העברי לשחרור
האומה והליגה האמריקנית למען ארץ-ישראל חופשית. יחסי הקבוצה עם
הציונות האמריקנית והסוכנות היהודית. פעילות הקבוצה לאחר המלחמה
ובארגון מתנדבים ונשק לישראל ערב מלחמת העצמאות.