ניתוח חטיבה ארכיונית ג-1.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 38

שם המחבר: שמילוביץ עפרה
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון הלשכה המרכזית של הצה"ר בפאריס, מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח