ניתוח חטיבה ארכיונית פ-59.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 37

שם המחבר: קריינר אוגניה
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון מאיר גרוסמן, מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח