אוסף אצ"ל, בית הסוהר המרכזי בירושלים - כתבות ורשימות בעתונות (כולל מהשנים 1965-1949, 2002)

01.01.1939 - 28.02.1948

סימול התיק : כ 4 - 25/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -25_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתבות בנושא אסירי ירושלים בשנת 1939, התנאים הקשים של האסירים
היהודיים בבית הסוהר בירושלים בשנת 1946, גילוי תכנית בריחה
מבית הסוהר בשנת 1947, סקירת ההסטוריה של ישיבת אנשי המחתרות
בבית הסוהר המרכזי בירושלים, היחסים בין אסירי האצ"ל, הלח"י
וההגנה בבית הסוהר.
זכרונות מהמרכזיה - סידרת רשימות מאת קבצן (אליעזר סודיט) על
תפיסתו בעקבות נסיון הפריצה לבנק עותמאן, הגעתו לבית הסוהר
החיים בבית הסוהר המרכזי בירושלים, המפגש עם 30 אסירי בת ים,
דב גרונר ושלושת אסירי ליל ההלקאות, הידיעות שהגיעו על מבצעי
האצ"ל, היחסים עם הערבים בכלא, תכנון תכניות בריחה, פרשת מאיר
פיינשטיין ומשה ברזאני.
כתבה במוסף IN JERUSALEM על מוזיאון אסירי המחתרות בבית הסוהר
בירושלים. (לא נסרק).