שישה בית"רים מן הקן זדונסקה וולה (ליד לודז') - יושבים.

סימול התצלום : תצ- 5459

מקום הצילום: פולין
תאריך : 01/01/1934
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח