אוסף אצ"ל, בית הסוהר בית לחם - תעודות בקשר למעצרה של עדה שטקליס (הדסה הלוי)

28.09.1944 - 23.08.1946

סימול התיק : כ 4 - 24/ 3

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -24_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

אישורים ממטה הבולשת בירושלים לערוך ביקורים אצל עדה שטקליס
בבית הסוהר בבית לחם.
מכתב יוסף פעמוני אל הדסה שטקליס לגבי תיאום עבודתה בקופת חולים
לעובדים לאומיים. בקשות הדסה לוי להשתחרר ממאסר בית לצורך
עבודתה בקופ"ח. אישורי נסיעה להדסה שטקליס-הלוי כתב התחייבות
של קופת חולים לעובדים לאומיים להתייצבותה של הדסה שטקליס-הלוי
בפני השלטונות בכל עת שתידרש.
הוראות למעוניינים בקשר עם העצורים בסודן.