אריה בן-אליעזר נואם לפני קבוצת בית"רים - הכינוס העולמי השלישי בעיר ורשה. ליד שולחן הנשיאות יושבים זאב ז'בוטינסקי ויוסף שכטמן.

סימול התצלום : תצ- 5455

מקום הצילום: פולין
תאריך : 11/09/1938
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים