אוסף אצ"ל, בריחות מבתי סוהר ומחנות מעצר - רשימות, עדויות (ניגבו בשנים 1957-8, 1986)

12.01.1945 - 30.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 23/ 5

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -23_5.PDF הורדת קובץ

תוכן

עדות בנימין נאס (זאב) על הכנות לבריחה וחפירת מנהרה בבית הסוהר
המרכזי בירושלים ע"י אסירי האצ"ל ולח"י בתחילת 1948. עדות שרה
לבני (יעל) על שביתת הנשים בכלא בית לחם, העברתן לכלא עתלית
ובריחתה. עדות אריה בן אליעזר על בריחתו ממחנה המעצר בקניה,
הגעתו לג'יבוטי, המרדף אחריו, מסעו לצרפת והשתלבותו בפעילות
האצ"ל באירופה. עדותו של שלמה לב עמי על הבריחות מהמחנות
באפריקה תוך דגש על הבריחה האחרונה.
רשימה כרונולוגית של הבריחות בארץ וממחנות המעצר באפריקה.
רשימת הבריחות ממחנות המעצר באפריקה ושמות הבורחים, תאור של כמה
מהבריחות - מתוך החוברת ללא כבלים.
כתבה בעתון במחנה על בריחות ממחנות מעצר בריטיים בארץ ישראל
ובאפריקה. (1996)