דין וחשבון לכינוס העולמי השביעי (ה-7) לבית"ר, סיון תשי"ז.

סימול הספר : ביתר- 149

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: שלטון בית"ר
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1957
שנת ההוצאה העברית: תשיז
שפה: עברית
הערות: משוכפל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

בית'ר -149.pdf הורדת קובץ

תוכן

דו"ח לכינוס ביום 10-14.6.1957: הרכב המוסדות העולמיים של בית"ר
ורשימת בעלי התפקידים, תיאור ישיבות המועצה העולמית וההחלטות
שהתקבלו בתחום מדיניות, ארגון, חינוך, עליה, שרות, כספים,
התיישבות. סקירה על הדיונים בשלטון בית"ר. דו"ח על פעולות
המזכירות הכללית: קשר עם סניפים, רשימת השליחים ותיאור מעשיהם,
מפעל עמ"י, שידורי רדיו ליהודי ברית המועצות, פגישת נציבים
מארצות דוברות אנגלית, מפעל תעודות בית"ר, טיפול בעניני המכון
למדריכי חו"ל. דו"ח מחלקת הכשרה, עליה, קליטה ושרות. דו"ח
מחלקת הסברה ותעמולה. דו"ח מחלקת החינוך וההדרכה, מחלקת המילואים
המחלקה הכספית, מחלקת הבטחון ומחלקת ההתישבות.
דו"חות של שליחי בית"ר והנציבויות בארצות הברית, אוסטרליה, ברזיל
ישראל, אורוגואי, ארגנטינה, בלגיה, דרום-אפריקה, מקסיקו, פרו,
צ'ילה, קובה.