דין וחשבון לכינוס העולמי השני (ה-2)

סימול הספר : ביתר- 145

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: שלטון בית"ר
מקום ההוצאה: וארשה
שנת ההוצאה הלועזית: 1935
שפה: עברית
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

בית'ר -145.pdf הורדת קובץ

תוכן

כינוס בית"ר בקראקוב: סקירה על הרכב שלטון בית"ר ותנאי עבודתו.
דו"ח המזכירות הראשית: הקשר עם הסניפים הארציים, מועצת הנציבים,
תעודות בית"ר, עתון המפקד, פרסומים, הכשרה מקצועית, גיוס
לפלוגות, עלייה. נספח: סקירה על המאבק נגד הבריטים והסוכנות
בנושא העליה והסרטיפיקטים.
דו"ח מחלקת ההכשרה ההגנתית - סדרי החינוך והאימונים. כולל סקירות
על הסניפים בלטביה, פולין, אוסטריה, הונגריה, צרפת, צ.ס.ר, בלגיה
ארץ-ישראל, ליטא, דנציג ועוד. פלוגות התמרונים ובתיה"ס למדריכים.
פלוגות שרות צבאי (פ.ש.צ) והכשרה מקצועית. רשימת פרסומים, הוראות
ופקודות. הכשרת ביתר"יות (בחורות).
דו"ח מחלקת ההכשרה הימית: סקירה על פעולות המחלקה, הצעות לרכישות
ופעולות בעתיד.