אוסף אצ"ל, משפט השלושים ואחד מבת-ים.

03.04.1946 - 28.06.1946

סימול התיק : כ 4 - 22/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -22_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עתונים בנושא משפטם וגזר דינם של 31 אסירי בת-ים שהואשמו
בנשיאת נשק חם ותחמושת (אחד מהם הואשם גם ביריות על הצבא
ובפציעת חייל בריטי).
חוברת של האצ"ל - הקרב נמשך באולם בית הדין - ובה פרטי דיוני
המשפט והצהרותיהם של: מנחם שיף, ברוך שמוקלר, מנחם בינדר, יצחק
קוז'ניבסקי, חיים לוסטר, אברהם גולדברג, דבורה קלפוס.
רשימת שמות 31 האסירים מבת-ים.
תרגום לרוסית של הצהרות: אנדר חיים, בינדר מנחם, לוסטר חיים,
קלפוס (נחושתן) דבורה, קפלן בנימין, שיף מנחם.