אוסף אצ"ל, פרשת ינאי (הינריך ריינהולד)- עדויות, קטעי עתונים (מהשנים 1995-1946)

01.01.1946 - 13.05.1947

סימול התיק : כ 4 - 21/ 3/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -21_3_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עיתונים ועדויות מרדכי שני (שווייצר), ג'ורג' גור-אריה
(גורארי), עמיחי פגלין (גידי), ש. תמיר, יעקב עמרמי (יואל),
וישראל לוי (גדעון) על ההיכרות עם ינאי, הצטרפותו לאצ"ל, פרשת
בגידתו, החיפושים אחריו באירופה, איתורו בבלגיה, המעקב אחריו
ונסיון חטיפתו.
סקירה בנושא הרקע של ינאי, מעשיו ופעולותיו באצ"ל, המסקנות
מבגידתו וההיערכות בעקבותיה.
קטעים מעושים מדינה - בנושא פרשת בגידתו, היעלמותו וכשלון נסיון
חטיפתו של הינריך ריינהולד.