אוסף אצ"ל, פרשת אלטלנה, חמשת העצורים בכלא בית שאן - חוזרים, מודעות, כרוזים, שידורי קול חרות

21.06.1948 - 29.08.1948

סימול התיק : כ 4 - 20/ 26

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -20_26.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוברת ילקוט כהן ובה פסק הדין של בג"צ לגבי עתירתו של הלל קוק
בדרישה לשחררו ממעצר.
תמליל שידור קול החרות המפרט עובדות לגבי פרשת אלטלנה. כרוז של
קול החרות המבקר את החזקת חמשת העצורים כבני ערובה. כרוזים של
תנועת החרות והודעות של הליגה למען א"י חופשית הקוראים לשחרר
את חמשת העצורים שובתי הרעב.
מכתב מאת חמשת העצורים - יעקב מרידור, הלל קוק, אליהו לנקין
בצלאל עמיצור, משה חסון המבקר את מעצרם, קורא לשחרורם ומודיע על
פתיחתם בשביתת רעב. תמליל שידור קול החרות וחוזרים אינפורמטיביים
של תנועת החרות בנושא שחרורם של העצורים.