פלוגות העבודה והגיוס של בית"ר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 36

שם המחבר: שיפוני כרמלה
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה

תוכן

הקמת בית"ר והאידאולוגיה שלה. הקמת פלוגות העבודה והגיוס, מטרתן
ודרך הגיוס שלהן. ארגון הנהלת הפלוגות וגיוס הכספים לפעולתן.
היחס בין הפלוגות והצה"ר. כנסים ופרסומים של הפלוגות.
ההתישבות הבית"רית בארץ-ישראל לפני הקמת הפלוגות. סקירת הפלוגות
השונות ופעילותן.