בתי הסוהר בתקופת המנדט ובמדינת ישראל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 35

שם המחבר: המאירי מרים
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

מבנה בית הסוהר והטיפול בעבריין בתקופת המנדט ובמדינת ישראל.

מילות מפתח