כמה אספקטים בהשקפת זאב ז'בוטינסקי על הבעיה הערבית בארץ-ישראל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 33

שם המחבר: אבן אפרים
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

התיחסות זאב ז'בוטינסקי לבעיה הערבית בכתביו, מאמריו ומכתביו.
השפעת ביקורו הראשון של ז'בוטינסקי בתורכיה ובארץ-ישראל על יחסו
לערבים. יחס ז'בוטינסקי למזרח, ליהודי המזרח ולאיסלם ודעתו על
תפקידה של בריטניה בארץ-ישראל. קיר הברזל. תפיסת ז'בוטינסקי לגבי
זכות היהודים על ארץ-ישראל והיחס למיעוט הערבי במדינה העברית
שתקום.